Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze i wynikach naboru.

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze oraz o wynikach naboru.