Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt ze Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworze i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organy szkoły znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREOrgany szkoły

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MORESEKRETARIAT

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREBudżet

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze - zarządzenia, procedury, protokoły, źródła programów, regulaminów, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDokumenty szkolne

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP