Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt ze Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworze i jej komórkami organizacyjnymi.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego jest samorządową jednostką budżetową gminy Jawor.